Öğretim Takvimi
Açık Havada İşlenen Dersler, Öğrencilerin Dikkatini ve Motivasyonunu Artırıyor

Açık Havada İşlenen Dersler, Öğrencilerin Dikkatini ve Motivasyonunu Artırıyor

18.01.2018-

 

Öğretmen ve öğrenci kavramlarını kullandığımızda gözümüzde canlanan şey, genellikle bir bina formundaki okuldur. Doğal olarak, dersler de okul içerisindeki dört duvarların arasına sıkıştırılmış dersliklerde işlenir. Ancak, Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışma, 9-10 yaşlarındaki çocukların açık havada işlenen derslerde derse olan ilgilerinin ve dikkatlerinin arttığını gösteriyor.

 

Öğrencilerin bir konuyu daha iyi öğrenebilmesi için, derse olan ilgilerinin ve dikkatlerinin yüksek seviyede olması gerekir. Bu sebeple, genellikle öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çekecek ve/veya öğrencileri konu hakkında meraklandıracak aktivitelerle derse başlamayı tercih eder. Derse başlangıç aktivitesini bir hikaye, fotoğraf, video ya da başka bir eğitim materyali olarak düşünebilirsiniz. Bu yolla derse olan katılım, ilgi ve konuyla olan etkileşim artırılarak, öğrencilerin daha verimli öğrenmeleri sağlanabilir. Dolayısıyla, ders içerisinde kullanılan diğer materyaller ve konunun içeriği kadar, öğrencinin bir dersi ne kadar dikkatli dinlediği de oldukça önemlidir.

 

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan çalışmanın bulgularına göre, açık havada işlenen derslerde öğrencilerin derse olan ilgileri ve dikkatleri, sınıf ortamında işlenen derslere göre daha fazla. Üstelik, açık havada işlenen dersi takiben sınıf ortamında işlenen derslerde de, öğrencilerin derse olan ilgileri daha fazla oluyor.

 

Doğal dış ortamların insanlar üzerinde çeşitli yararlı etkileri olabileceği biliniyordu. Parklar, ağaçlar ya da yaban hayatı, insanlar çeşitli şekillerde fayda sağlayabiliyor. Daha önce yapılan başka bir çalışmada da, sınıf penceresinden görünen yeşil bir alanın bile öğrencilerin dikkatini olumlu yönde etkileyebileceği gösterilmişti.

 

Fakat, genellikle öğretmenler, açık havada öğrencilerin ders materyallerine olan ilgisinin azalacağını ve yeniden okul binası içine dönüldüğünde sınıf düzeninin sağlanamayacağını düşünerek, ders saatlerini açık havada değerlendirmekten çekinir. University of Illinois’den bilim insanları ise, bunun tam tersini iddia ediyor. Araştırmacılara göre, açık havada işlenen dersler öğrencilerinin dikkatini artırıyor. Üstelik, açık havada işlenen dersten hemen sonra okul binasına dönüldüğünde de öğrencilerin derse olan ilgileri, dikkatleri ve motivasyonları üzerindeki olumlu etki devam ediyor.

 

Araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında 9-10 yaşlarındaki öğrencileri 10 haftalık bir süreç içerisinde takip etti. Bu süreçte, iki sınıf haftada bir dersini okulun bahçesinde işledi ve hemen ardından öğrenciler yeniden okul binasına dönerek diğer ders saatlerine katıldı. Her açık veya kapalı ortamda işlenen ders sonrasında, araştırmacılar öğrencilerin ne kadar dersle ilgilendiklerini belirledi. Araştırmacılar, dikkati dağılan öğrencilere öğretmenlerin ne sıklıkla uyarı yaptığını ve öğrencilerin bu uyarılara tepki olarak yeniden dikkatlerini derse yoğunlaştırma sürelerini ölçtü. Ayrıca araştırmacılar, bir dış gözlemciden,sınıfın 10 haftalık süreç boyunca çekilmiş fotoğraflarına bakmasını ve sınıf katılım derecesini puanlamasını istedi. Bunun yanı sıra, dersi veren öğretmenler de sınıfın katılım derecesini ayrıca puanladı.

 

Araştırmanın sonuçları, açık havadaki derslerden sonra öğrencilerin derse daha ilgili olduklarını gösteriyor. Bulgulara göre, öğrenciler açık hava dersinden hemen sonra aşırı tedirgin ve dikkatsiz olmaktan çok daha dikkatli davranıyor ve ders materyallerine daha çok ilgi gösteriyor. Ayrıca, öğretmenin dikkati dağılan öğrencilere yaptığı uyarı ile öğrencilerin dikkatlerini yeniden derse yönlendirmesi arasındaki geçen süre, açık hava derslerinden sonra yaklaşık yarı yarıya azalıyor.


Konuyla ilgili diğer eğitim yazımız için tıklayınız. "Açık Hava Eğitiminin 5 Faydası"

 

İlgili Makale ve Kaynak: Ming Kuo, Matthew H. E. M. Browning, Milbert L. Penner. Do Lessons in Nature Boost Subsequent Classroom Engagement? Refueling Students in Flight. Frontiers in Psychology, 2018; 8 DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02253

 

Bu yazı BilimFili.com için Yusuf Cem Durakcan tarafından hazırlanmıştır.

BilimFili.com, "Açık Havada İşlenen Dersler, Öğrencilerin Dikkatini ve Motivasyonunu Artırıyor"

https://bilimfili.com/acik-havada-islenen-dersler-ogrencilerin-dikkatini-ve-motivasyonunu-artiriyor/

Haberle İlgili Yorumlar

Yorum yapabilmek için Giriş yapmalısınız.

Giriş

Bu haber için yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu yazan siz olabilirsiniz.